preskoči na sadržaj

Prehrambeno - tehnološka škola

SAMOBORČEK STUDENI-PROSINAC 2018

Povrat sredstava za rujan i listopad 2018. za prijevoz učenika Samoborček

Obavijest o prijevozu učenika vlakom
Priloženi dokumenti:
20180831075857833.pdf


Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza 2018./2019.

SAMOBORČEK lipanj

PRIJEVOZ MATURANATA

Poštovani,

 

U privitku dostavljamo obavijest o načinu prodaje sufinanciranih prijevoznih karata za maturante a koju smo proslijedili našim prodajnim mjestima.

Isti je način ispostavljanja kao i prošle godine. Molimo da sa istim upoznate škole na Vašim područjima.


Financiranje prijevoza učenika

POVRAT SREDSTAVA SAMOBORČEK ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-OŽUJAK

POVRAT SREDSTAVA UČENICIMA KOJI KORISTE PRIJEVOZ SAMOBORČEK ZA RAZDOBLJE ruj. – pros.

 

POVRAT SREDSTAVA UČENICIMA KOJI KORISTE PRIJEVOZ SAMOBORČEK ZA RAZDOBLJE rujan – prosinac 2017.

Učenici koji nisu ostvarili povrat sredstava za sufinanciranje troškova prijevoza, a koristili su prijevoz prijevoznika Samoborček d.o.o. u razdoblju od rujna do prosinca 2017. godine, trebaju u tajništvo škole do dana 12.12.2017. (UTORAK) donijeti slijedeću dokumentaciju:

- popunjeni obrazac za povrat sredstava razdoblje rujan – prosinac 2017. (obrazac mogu preuzeti u tajništvu škole ili skinuti s web stranice škole),

- preslike svih markica za mjesece rujan, listopad, studeni i prosinac 2017. za koje su koristili prijevoz,

- presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,

- presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/ili učenika (ukoliko je učenik punoljetan).

 

Zagreb, 06.12.2017.


PRIJEVOZ

Poštovane, poštovani,

 

vezano uz utvrđivanje prava na besplatnu pokaznu kartu ZET-a za školsku godinu 2017./2018.za učenike osnovnih i srednjih škola Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport NUŽNO je uz čitko popunjen Zahtjev, te ostalu dokumentaciju,  priložiti  i potvrdu o redovitom školovanju,

što je uz ostale uvjete objavljeno na web stranici Grada Zagreba http://www.zagreb.hr/ostvarivanje-prava-ucenika-i-studenata-na-besplatn/102483

 

Sukladno navedenom, molimo da svim učenicima koji zatraže izdavanje potvrde u svrhu ostvarivanja spomenutog prava istu izdate.

 


PRIJEVOZ UČENIKA 2017/2018

Povrat sredstava - Samoborček d.o.o za razdoblje travanj-lipanj 2017.

PRIJEVOZ UČENIKA U LIPNJU I SRPNJU

Vezano uz prijevoz učenika u mjesecu lipnju te srpnju 2017. godine, daje se slijedeća uputa:

Člankom V. Odluke Vlade propisano je kako u mjesecu kada se nastava, sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017. (KLASA: 602-01/16-01/00197, URBROJ: 533-25-15-0001, od 5. travnja 2016. godine), održava dio mjeseca, sufinancirat će se, odnosno financirati mjesečna, odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja nastave u mjesecu uzimajući u obzir najpovoljniji iznos.

Iznimno, učenicima u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi te drugim strukovnim programima sa stručnom praksom, sufinancirat će se, odnosno financirati mjesečna karta, odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja praktične nastave i vježbi te stručne prakse u mjesecu uzimajući u obzir najpovoljniji iznos. Navedeno se primjenjuje i u mjesecu srpnju 2017. godine.

Prijevoz maturanata za dane pohađanja obveznih ispita državne mature (gimnazijski programi) te učenika, koji sukladno članku 75., stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, imaju obvezu pohađanja dopunskog rada, sufinancirat/financirat će se najpovoljniji iznos, odnosno pojedinačne karte, polumjesečna ili mjesečna karta za dane pohađanja obveznih ispita državne mature ili dopunskog rada.

 


POVRAT SREDSTAVA

PRIJEVOZ UČENIKA

Prikupljanje dokumentacije za povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček 09.-12. mjesec 2016.


Sufinanciranje javnog prijevoza učenika sš razdoblje rujan -prosinac 2016

Uputa o načinu provođenja Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2016. godine.


OBAVIJEST

"Obavještavamo učenike koji su u svrhu izrade novoga modela sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola za školsku godinu 2016./2017., dostavljali osobne identifikacijske brojeve (OIB) članova kućanstva, kako će Ministarstvo aplikaciju za daljnji unos zatvoriti 10. lipnja 2016. godine u 16:00 sati.

 

Učenici koji nisu dostavili tražene podatke u zadanom roku, a u prethodnoj školskoj godini ostvarivali su pravo na prijevoz sukladno Odluci Vlade, moći će podatke unijeti prilikom ponovnog otvaranja aplikacije prije početka školske godine, kada će podatke unositi učenici koji će u rujnu upisati prvi razred srednje škole.

 

Također, učenicima koji su unijeli neispravne podatke ili kod kojih je došlo do promjena, prije početka školske godine, bit će omogućen ponovan unos.

 

Obavijest o novom ciklusu unosa podataka, dostavit ćemo putem mrežnih stranica Ministarstva, županija i Grada Zagreba te škola."


OBAVIJEST Učenici smješteni u udomiteljskim obiteljima i dječjim domovima

Poštovani,

 

Kako je Ministarstvo zaprimilo brojne upite vezano uz unos podataka za srednjoškolski prijevoz učenika, koji su zbog otežane obiteljske situacije smještena u udomiteljskim obiteljima i dječjim domovima, obavještavamo vas o slijedećem.

Učenici smješteni u udomiteljskim obiteljima i dječjim domovima u aplikaciju Prijevoz učenika, putem osobnog identifikacijskog broja (OIB), prijavljuju se kao samci bez navođenja članova kućanstva.

Radi dodatne kontrole, krajem mjeseca kolovoza, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izvršit će provjeru navedenih učenika povezivanjem na sustav Ministarstva socijalne politike i mladih.

 

Molimo da ovu obavijest proslijedite školama na svom području.

 

 

S poštovanjem.


POZIV

POZIVAMO UČENIKE KOJI SU U ŠKOLSKOJ GODINI 2015./2016. OSTVARIVALI PRAVO NA SUFINANCIRANI, ODNOSNO FINANCIRANI PRIJEVOZ DA SE DO 10.06.2016. PRIJAVE UZ POMOĆ AAI KORISNIČKOGA RAČUNA NA ADRESI https://app.mzos.hr/sufinanciranjePrijevoza/ I ISPIS PRIJAVE IZ APLIKACIJE DOSTAVE U TAJNIŠTVO ŠKOLE DO 10.06.2016., KAKO BI IH ŠKOLA OBJEDINJENE MOGLA DOSTAVITI GRADSKOM UREDU ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT.


Prikupljanje osobnih identifikacijskih brojeva (OIB) za izradu novog modela sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola u šk. god. 2016./2017.

 

 

"Poštovani,

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta od školske godine 2016./2017. pristupit će novome modelu sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola, odnosno uvođenju dohodovnoga cenzusa koji bi sustav ostvarivanja prava učinio pravednijim. U svrhu izrade novoga modela sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola, preko službene aplikacije, a na temelju Zaključka Vlade, usvojenom na sjednici 25. svibnja 2016. godine, prikupljat će se osobni identifikacijski brojevi (OIB) članova kućanstva redovitih učenika srednjih škola koji su u školskoj godini 2015./2016. ostvarivali pravo na prijevoz.

 

Prikupljeni podaci obrađivat će se samo za navedenu svrhu, a sukladno članku 6. stavak 2. i 3. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 106/12).

 

Pozivamo učenike koji su u školskoj godini 2015./2016. ostvarivali pravo na sufinancirani, odnosno financirani prijevoz da do 10. lipnja 2016. godine dostave tražene podatke prijavom uz pomoć AAI korisničkoga računa na adresi https://app.mzos.hr/sufinanciranjePrijevoza/.

 

U Sustav prijevoz učenika dopuštena je prijava onim korisnicima (učenicima) koji u AAI sustavu imaju pod atributom „Temeljna povezanost s ustanovom“ dodijeljenu vrijednost „UČENIK“. Upute za pristup aplikaciji nalaze se u samome Sustavu i na adresi https://app.mzos.hr/sufinanciranjePrijevoza/Content/upute/Upute_prijevoz.pdf .

 

Molimo ravnatelje škola da pravodobno obavijeste roditelje/skrbnike učenika o ovim uputama kako bi učenici mogli u navedenome roku unijeti podatke u aplikaciju. 

 

 

S poštovanjem,

 

MINISTARSVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA"


Prikupljanje dokumentacije za povrat učenicima koji koriste prijevoz Samobrček, razdoblje travanj-lipanj 2016.

SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA

2015/2016 POVRAT SREDSTAVA Samoborček d.o.o.

Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza

Povrat sredstava SAMOBORČEK d.o.o. ožujak-lipanj 2015.

Static HTML

Nutricionistički centar

 

Projektna nastava

 

Media

Dokumentarni film o školi

Prezentiranje škole na sajmu

 

Korisni siteovi
CMS za škole logo
Prehrambeno - tehnološka škola / Gjure Prejca 2, HR-10000 Zagreb / www.ss-prehrambenotehnoloska-zg.skole.hr / ured@ss-prehrambenotehnoloska-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju